• Volledige handling
 • Natuurlijk MVO!
 • 24-uurs verwerking
 • Multi doorzoekbaar
 • State of the art beveiligd

Archieven digitaliseren - betaalbaar, goed en snel!

 

Verschillende (soorten) archieven digitaliseren? Of het nu gaat om financiële archieven, een personeelsadministratie of archieven met medische dossiers, u kunt uw archieven goed, snel én betaalbaar laten digitaliseren. Zonder voorbereidingstijd, of juist met een online-rubriceringstool om uw documentstructuur te vereenvoudigen, waarna uniform data opslaan en ontsluiten van al uw digitale archiefmateriaal de dagelijkse praktijk wordt.


Of kiest u er juist voor om uw archieven - intern - zelf te digitaliseren?


In al deze, en andere gevallen van archieven digitaliseren, kunt u om advies vragen van de 2dA-digitaliseringsspecialisten; Zij informeren u onder meer graag over het digitaliseringsproces, de mogelijke inzet van 2dA-digitatliseringsmedewerkers in uw organisatie of het zorgloos extern archieven laten digitaliseren. Ook kunnen zij inzichtelijk maken hoe efficiënt gebruik van ruimte en data leidt tot  kostenbesparing. Gericht op uw organisatie, beschikbare capaciteit en budget, als ook de huidige en toekomstige gebruiksbehoeften.

 

Archieven digitaliseren is meer dan alleen goed scannen!  

Het doeltreffend digitaliseren van archieven vraagt veelal om meer dan een scanoplossing alleen; Door jarenlang gebruik zijn archieven onvermijdelijk onderhevig geweest aan dossiervervuiling. Documenten zijn in verkeerde dossiers teruggestoken, dossierinhouden zijn in andere mappen geraakt en niet zelden blijken gehele ordners verdwenen. 2dA ziet het digitaliseringstrjaect van een of meerdere archieven als het moment om tot een beveiligde digitale - direct oproepbare en multi doorzoekbare - datastructuur over te gaan. Doordat 2dA u de zekerheid biedt van het digitaal retour leveren van alle originele data in een - standaard (!)  een hoge scankwaliteit, zijn snelle oproebaarheid en doorzoekbaarheid een gegeven.

 

Ook wordt hiermee de digitale deur geopend naar de ontsluiting van uw digitale archieven; Overal en altijd uw digitale archiefdata bewerken; Eenvoudig bewerken en razendsnel delen kan via een 2dA-SHARE Centre. Laat u verrassen door de mogelijkheden en de betaalbaarheid. Geautoriseerd en veilig.

 

 

 

De voordelen van archieven digitaliseren met 2dA:

 • Centralisering van de archieven;
 • Vanaf elke internetlocatie en binnen seconden beveiligde toegang tot de gedigitaliseerde data;
 • Uniforme archiefopbouw (door o.a. het tackelen van het zogenoemde fiets-rijwielprobleem); 
 • Tijdwinst;
  - zoektijden naar dossiers: verdwijnen
  - zoektijden binnen dossiers:gereduceerd tot seconden, afhankelijk van internetverbinding
  - hoge mate van doorzoekbaarheid: data kan al op twee alfanumerieke posities gevonden worden
  - hoge mate van herkenbaarheid: 2dA digitaliseert standaard full colour (zonder noemenswaardige vertraging in snelheid oproepbaarheid)
  - forse beperking voorwerk voor digitaliseren door opdrachtgever, want uitsluitend gerichte werkzaamheden a.g.v. beschikbaar stellen aanleverlijsten door opdrachtgever en foutenlijsten door 2dA (geen controle van fysieke dossiers voor digitaliseren nodig) 
 • Ruimtewinst, door: 
  - Afname fysieke archiefruimte
  - Beperkte dataopslagcapaciteit nodig (door unieke comprimeer- en beheermethodieken 2dA) 
 • Toename veiligheid door:

    - kantoor-, archief- en/of werkruimte: door verwijdering - vaak brandbare - archiefmateriaal

    - data: door hoge beveiligingseisen  

    - 100% traceerbaarheid gedigitaliseerde dossiers

  

Digitaliseren van o.a. de volgende archieven:

 • Medische archieven
 • Kinddossiers 
 • Boeken 
 • Archieven met bouwvergunningen 
 • Personeelsarchieven
 • Financiële archieven
 • Jaarverslagen 
 • Tekeningen in groot formaat (> dan A0) 
 • Cultuur historisch archiefmateriaal 
 • Foto-archieven
 • Tekeningen 
 • (Land)kaarten 
 • Kranten en tijdschriften 
 • Overig grafisch drukwerk 
 • Overige archieven

  

 

Wat zijn de kosten voor het digitaliseren van archieven?

De kosten voor het digitaliseren van archievenl zijn grotendeels afhankelijk van:

a) het aantal te digitaliseren meters archief

b) de kwaliteit van de toekomstige digitale archiefmateriaal. 2dA hanteert standaard drie levels, te weten:

Level 1 - scannen

Level 2 - scannen en digitaliseren

Level 3 - scannen, digitaliseren en optimaliseren 

 

Customizing van het digitaliseringproces vindt desgewenst plaats.

Archief digitaliseren 

 

 

referenties

 • Universitair Medisch Centrum Radboud (logo)
 • Korps landelijke politiediensten (logo)
 • Woningcorporatie Talis (logo)
 • Schiphol Real Estate (logo)
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (logo)
 • Triodos Bank (logo)
 • Luchtvaartmaatschappij Transavia.com (logo)
 • Monuta uitvaartverzorger en verzekeraar (logo)
 • SURFnet (logo)
 • Havenziekenhuis (logo)
Contact